Organisatiestructuur

Bestuur:
Voorzitter: Stan van Gendt
Secretariaat: Felix Smets / Jan Rheiter
Penningmeester: Felix Smets
Bestuurslid: Jan Rheiter en John van den Hombergh, Maurice Houben a.i.
contact: bestuur@tcarcen.nl

K-Commissie:
Regelt het reilen en zeilen binnen de kantine, die TCA in eigen beheer heeft.
Arcen: Annemiek Holla (voorzitter), Ingrid Rayer
Lomm: vacature
Poetshulp: Vacature
Contactpersoon bestuur: Stan van Gendt
contact: kantinecom@tcarcen.nl

T-Commissie:
Ziet toe op en regelt het onderhoud van de banen en het park.
Arcen: Paul Albers, Daan Reutelingsperger, Ad van Oers, Stan van Gendt
Contactpersoon bestuur: Stan van Gendt
Lomm: Cor Heynen, Jac Verspay, Hay Verspay, Winy Vermazeren, Piet Wismans, Michel Houben en Wim van der Loo
contact: technischecom@tcarcen.nl

J-Commissie:
Organiseert alle jeugdevenementen, zowel gedurende als buiten het seizoen.
Peter van Elk, Daniëlle Bours
Contactpersoon bestuur: Jan Rheiter 
contact: jeugdcom@tcarcen.nl

A-Commissie:
Ziet toe op de organisatie van alle seniorenevenementen.
Bob Kipshoven (voorzitter), Jolanda Kollée, Bram Hoogveld en Marion Kessel 
Contactpersoon bestuur: Maurice Houben 
contact: acom@tcarcen.nl

Commissie opvang leden:
Draagt zorg voor de werving, begeleiding en behoud van TCA-leden.
Jan Rheiter
Contactpersoon bestuur: Jan Rheiter
contact: leden@tcarcen.nl

C&W-Commissie:
Draagt zorg voor de samenstelling en uitgave van de nieuwsbrief.
Arcen: Marc van Eijndt, Joyce Houben, Heleen Kool
Contactpersoon bestuur: John van den Hombergh
contact: matchpoint@tcarcen.nl

Verenigingcompetitieleider:
Verzorgt de contacten met de competitiespelers, KNLTB en het Districtsbureau.
Lotte Janssen - van Rijswijck, John van den Hombergh
Contactpersoon bestuur: Jan Rheiter en John van den Hombergh 

Ballenbeheerder:
Regelt het gebruik van zowel de nieuwe als de gebruikte ballen.
Piet Haelermans

Trainerscoördinator:
Coördineert de trainingen van junioren en senioren.
vacature

Sponsorcommissie:
Draagt zorg voor de contacten met de sponsoren en de sponsorwerving.
Chris Reutelingsperger, Frans Theunisssen, Jamie Woodford
Contactpersoon bestuur: Stan van Gendt
contact: sponsorcom@tcarcen.nl

Groundsman:
Draagt zorg voor de banen.
Rob van der Zanden

Webmaster:
Joost Clevis
contact: webmaster@tcarcen.nl